MisyonMisyon

Evrensel nitelikte bilgi ve sanat üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim vermek; bilim, sanat ve kültüre katkı sağlamak; mesleki alanlarında yetkin, toplumsal değerlere saygılı mezunlar ve akademisyenler yetiştirmek.