Tarihçe


1993 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Resim, Seramik, Müzik Bilimleri, Grafik, Tekstil, Fotoğraf, Sinema-TV bölümlerinin kurulması Ç.Ü. Senatosunun 13.06.1995 tarih 8 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı karar ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu 28.07.1995 tarih ve 14703 sayılı kararı ile Çukurova Üniversitesinden gelen teklifi değerlendirerek Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde:

1. Resim Bölümü, 
2. Seramik Bölümü (Seramik Anasanat Dalı) 
3. Müzik Bilimleri Bölümü (Müzik Bilimleri Anasanat Dalı) 
4. Grafik Bölümü (Grafik Anasanat Dalı)
5. Fotoğraf Bölümü (Fotoğraf Anasanat Dalı)
6. Tekstil Bölümü 
7. Sinema TV Bölümü kurulmasını onaylanmış ve bu bölümleri fiilen açmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu 28.04.1997 tarih ve 7482 sayılı kararı ile tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyelerinde Temel Eğitim Bölümü kurulması uygun görmüştür. Böylece ÇÜ GSF’de bölüm sayısı 8’e çıkmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulunca 1994 yılında alınan 94.13.727 sayılı karar ile tüm üniversitelerimizde Mimarlık Bölümleri bünyesinde bulunan iç Mimarlık Anabilim Dallarının bölüm düzeyine yükseltilmesine ve bölüme bağlı olarak İç Mimarlık Anasanat Dalı, İç Mekan Tasarımı Sanat Dalı ve Mobilya Tasarımı Sanat Dallarının açılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde açık bulunan “İç Mimarlık Anabilim Dalı”, bağımsız bir Bölüm haline gelmiştir. 

1998 yılında Güzel Sanatlar fakültesinin yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılması sürecinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı olmasına rağmen bünyesinde YÖK’ün kararı ile sadece anasanat ve sanat dalları kurulan ve sanat dalları gereği olarak ülkemizdeki diğer benzer kurumlarda olduğu gibi yetenek sınavı ile öğrenci alması gereken İç Mimarlık Bölümünün de aynı şartlarda faaliyette bulunan Güzel Sanatlar Fakültesine aktarılması öngörülmüştür. YÖK’ün 09.02.1999 tarih ve 2248 sayılı yazısı ile İç Mimarlık Bölümü tüm kadroları ile GSF ‘ye aktarılmış, böylece GSF’de bölüm sayısı 9’a çıkmıştır. 


Grafik ve Seramik Bölümleri 2000 yılında öğrenci alarak eğitime başlamış ve 2004 yılında ilk mezunlarını vermişlerdir. 2001 yılında eğitime başlayan İçmimarlık Bölümü 2005 yılında ilk mezununu vermiştir. Tekstil Bölümü 2002 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Lisans eğitimine başlamış olan tüm bölümler büyük bir titizlikle ve sorumluluk duygusu ile yürütülen yetenek sınavları ile 2009-2010 öğrenim yılına kadar yetenek sınavı ile öğrenci almıştır. 2010-2011 öğrenim yılından itibaren 2015-2016 öğretim yılına kadar tüm bölümlere ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Seramik ve Grafik Bölümlerine Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.