Komisyonlar

FAKÜLTE  ERASMUS  KOORDİNATÖRÜ
Dr.Öğr.Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
( Tel. Dahili 2520/116, e-posta. n.kilinc@cu.edu.tr)

FAKÜLTE  STRATEJİ KOORDİNATÖRÜ
Dr.Öğr.Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
( Tel. Dahili 2520/116, e-posta. n.kilinc@cu.edu.tr)

FAKÜLTE ENGELLİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Dr.Öğr.Üyesi Suna ÇETİN
(Tel. Dahili 2520/109, e-posta. ygurani@cu.edu.tr)

FAKÜLTE WEB SAYFASI SORUMLUSU
Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK