Yönetim Kurulu

 

                                                                               
 
YÖNETİM KURULU

 Dekan V. Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Prof.Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ
 
Prof.Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ
 
Prof.Dr. Hakan ARIKAN
 
Prof. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU

Prof. Fatma Engin ALPAT

Dr.Öğr.Üyesi Suna ÇETİN