Yönetim Kurulu

Başlık
                                                                               

                                                                                                                                                   YÖNETİM KURULU

                             Dekan V. Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL

                                   Prof.Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ

                                   Prof.Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ

                                        Prof.Dr. Hakan ARIKAN

                              Doç. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU

         Doç.Dr. Fatma Engin ALPAT

         Dr.Öğr.Üyesi Suna ÇETİN