Hakkımızda

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakütesi, Sanat ve Tasarım dallarında eğitim vererek toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanat ve tasarımın üst düzey eğitim almış sanatçı ve tasarımcılarla geliştirilmesi, çok yönlü, üretken, çağdaş sanat ve kültür bireyleri yetiştirmek amacı ile 03.04.1993 tarihinde, Bakanlar Kurulu'nun 21570 karar sayısı ile kurulmuştur. Ç.Ü. Senatosunun 13.06.1995 tarih 8 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı karar ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına Grafik, Seramik, Tekstil, Resim, Müzik Bilimleri, Fotoğraf, Sinema ve TV Bölümlerinin açılması teklif edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu 28.07.1995 tarih ve 14703 sayılı kararı ile Çukurova Üniversitesinden gelen teklifi değerlendirerek Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde: 

  1. Grafik Bölümü (Grafik Anasanat Dalı)
  2. Seramik Bölümü (Seramik Anasanat Dalı) 
  3. Tekstil Bölümü 
  4. Resim Bölümü
  5. Müzik Bilimleri Bölümü (Müzik Bilimleri Anasanat Dalı) 
  6. Fotoğraf Bölümü (Fotoğraf Anasanat Dalı)
  7. Sinema TV Bölümü kurulmasını onaylanmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu 28.04.1997 tarih ve 7482 sayılı kararı ile tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyelerinde Temel Eğitim Bölümü'nün kurulmasını uygun görmüş böylece Fakültemizde bölüm sayısı 8’e çıkmıştır. Yine Yüksek Öğretim Kurulu 09.02.1999 tarih ve 2248 sayılı kararı doğrultusunda, Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Fakültemize aktarılmıştır bölüm sayımız 9'a çıkmıştır. Ancak 2017 yılında Üniversitemizde Mimarlık Fakültesinin kurulmasıyla bünyemizdeki İç Mimarlık Bölümü 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılı sonunda bu fakülteye aktarılmıştır.

Grafik ve Seramik Bölümleri 2000- 2001, Tekstil Bölümü ise 2002-2003 eğitim-öğretim yıllarında öğrenci alarak fiilen eğitime başlamışlardır.

Mesleki olarak artan bir şekilde talep gören ve mezunlarına geniş istihdam sağlayan Fakültemizin yapımı tamamlanmak üzere olan yeni binasıyla beraber, diğer bölümlerimizin faaliyete geçmesi için kadro ve alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.

Fakültemizde, kuruluşundan bu yana öğrencilerimizin diğer üniversitelerdeki ulusal ve uluslararası workshop, çalıştay vb. etkinliklere düzenli olarak katılımları sağlanmakta, farklı üniversitelerle ve sektördeki paydaşlarımızla işbirliği içerisinde seminerler/konferanslar, sergi, workshop, çalıştaylar, vb. etkinlikler düzenlenerek ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeler takip edilmeye çalışılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin mesleki süreçlerini desteklemenin yanı sıra kültürel ve entelektüel düzeylerine katkı sağlanması amaçlamaktadır.

Fakültemiz mezunlarının inovatif düşünceye sahip sanatçı/tasarımcılar olarak yetiştirilmesi amacıyla, paydaşlarımızdan alınan görüşler ve beraberinde gelişen teknolojilerin alanlara özgü yenilikleri takip edilmekte, Bölümlerimizin müfredatları bu veriler doğrultusunda yenilenmekte böylece yeni istihdam alanlarında da mezunlarımızın kendilerine yer bulması sağlanmaktadır.