Fakülte Yönetim Kurulu

 Başkan
 
Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK Dekan V.  denabik@cu.edu.tr
Üyeler    
Prof.Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ Profesör Üye Temsilcisi  
Prof.Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ Profesör Üye Temsilcisi  
Prof.Dr. Harun ARIKAN Profesör Üye Temsilcisi  
Doç. Ülviyye GÜLER Doçent Üye Temsilcisi  
Doç.Dr. Yusuf Ziya HALEFOĞLU Seramik Bölüm Başkanı yhalefoglu@cu.ed.tr
Dr. Öğr. Üyesi Oya TÜRE AYGÜN Grafik Bölüm Başkanı oyature@cu.edu.tr